गोरखा, १३ माघ २०७६ । गोरखाको पालुङटार नगरपालिका गोरखामा प्रथम भएको छ । स्थानीय सरकार संस्थागत स्व:मूल्याङ्कनमा गोरखाको पालुङटार नगरपालिका गोरखामा प्रथम भएको छ ।

मूल्याङ्कनका लागि शासकीय प्रबन्ध, संगठन तथा प्रशासन, बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पुर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, सहकार्य र समन्वय गरी १० वटा विषयगत क्षेत्रमा समग्र, प्रक्रियागत र परिमाणात्मक अवस्था गरेर अंक प्रदान गरिएको छ ।

जसमा देशैभरीबाट हालसम्म उक्त कार्यक्रममा ५२ वटा पालिकाहरुको मूल्यांकन सकिएको छ । हालसम्म मूल्यांकन भएका पालिकाहरु मध्ये गोरखाका पालुङ्टार नगरपालिकाले ७०।४२ अंक, सिरान्चोक गाउँपालिका ६२।९७ अंक र धार्चे गाउँपालिका ५५।९४ अंक प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । अन्य गाउँपालिकाहरुले यो कार्य सम्पादन गर्दै रहेको गण्डकी प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।